Wat is kinesiologie?

Kinesiologie betekent letterlijk de leer van de beweging. Om twee redenen: ten eerste werkt kinesiologie met spiertesten om uit te zoeken waar de balans in het lichaam verstoord is geraakt. En hoe de balans weer kan worden hersteld. De tweede reden is dat kinesiologie werkt met energie, die vrij moet stromen door alle cellen van het lichaam. Als de energie in een cel niet stroomt, kan die cel zijn werk niet doen. Dat leidt tot klachten. Door de energie te herstellen, kunnen de cellen herstellen en kan het lichaam weer beter functioneren.

Spiertesten
Kinesiologie is een vrij nieuwe methode, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld acupunctuur of homeopathie. Het is in de jaren ’60 ontstaan uit chiropractie. Na een lange doorontwikkeling is van de bewegingsleer uiteindelijk alleen de spiertest overgebleven. Deze spiertest kun je zien als een antwoordapparaat, die aangeeft waar de energie uit balans is. Ik maak hierbij gebruik van handposities (modes) en het aanraken van combinaties van acupunctuurpunten (formats) als een soort energietaal. Deze modes en formats maken het mogelijk heel gedetailleerd het probleem op te zoeken, tot op het niveau van bijvoorbeeld een wervel, hormoon of bepaalde emoties.

Als ik een persoon behandel, ligt de persoon op een behandeltafel en maak ik gebruik van een armspier. Dat is bij paarden natuurlijk niet mogelijk; ze staan immers op hun vier benen. Toen ik startte met kinesiologie voor paarden werkte ik via mijzelf op mijn eigen paard. Dat werkte fijn en heb ik daarom ook doorgezet bij andere paarden. Ik maak dan gebruik van een spier in mijn hand.

Het gebruik van de spiertest maakt dat het paard leidend is in wat er moet gebeuren. De energie van het paard weet al lang wat er aan de hand is; ik hoef het alleen nog maar te vinden.

Energie
Onze energie is onze levenskracht. De levenskracht zorgt voor orde in onze systemen en herbouwt en vernieuwt onophoudelijk onze cellen. Het lichaam is eigenlijk één grote magneet. Iedere cel bevat een + en – pool waartussen een elektrische stroom loopt. Dit magnetisme zorgt ervoor dat onze miljarden cellen aan elkaar blijven “plakken”. Als dit magnetisme ergens in het lichaam verandert, kan dit tot een klacht leiden. Iedereen kent wel de beroemde vergelijking van Einstein: E = mc2. Deze vergelijking betekent dat energie gelijk is aan massa, oftewel dat alle massa uit energie bestaat. Ons lichaam bestaat uit energie, maar ook een tafel of een mineraalsteen. Alles met een eigen energiefrequentie. Als het magnetisme in het lichaam is verandert, zoekt ik (via de spiertest) een energiefrequentie om hier tegenover te stellen, zodat de energie weer in balans komt. Dat kan bijvoorbeeld met een mineraalsteen, een bloesemremedie, gekleurd licht en nog veel meer.

Gebruik van wetenschap
Het gebruik van modes en formats maakt dat de kinesioloog zeer gedetailleerd kan werken. De technieken sluiten nauw aan bij bevindingen uit de wetenschap. Over de werking van bijvoorbeeld de hersenen, hormonen of het immuunsysteem. En hoe factoren samenwerken of invloed op elkaar hebben. Voor iedere klacht zijn er protocollen met de relevante modes en formats. En door de spiertest kunnen deze protocollen voor ieder paard worden gefinetuned.